ZPĚT

 

Firma provádí návrh a montáže elektronických zabezpečovacích
systémů (dále EZS) podle požadavků zákazníka.

Nabízíme:

o        systémy EZS drátové, vhodné do novostaveb, kdy instalace kabelů je prováděna již při výstavbě
 

o        systémy bezdrátové, vhodné do stávajících objektů, kde není žádoucí instalace kabelů, komunikace mezi jednotlivými komponenty EZS probíhá pomocí rádiových vln, přenos je trvale monitorován a tím je zajištěna max. bezpečnost přenosu
 

o        systémy hybridní, kdy jsou oba předchozí systémy různě kombinované do jednoho celku

Drátové systémy

Jsou složeny pouze z komponentů, které jsou propojeny mezi sebou kabely. Výhodou těchto systémů je nezávislost na nutnosti hlídat stav napájecích baterií v jednotlivých komponentech. Veškerá komunikace mezi ústřednou EZS a ostatními prvky je prováděna po drátech. Tyto systémy jsou vhodné hlavně do novostaveb.

Bezdrátové systémy

Jsou složeny z komponentů, které nevyžadují žádné propojovací kabely, komunikace mezi nimi je prováděna bezdrátově. Výhodou těchto systému je, že není nutno instalovat propojovací kabely. Určitou nevýhodou je nutnost pravidelné výměny baterií v jednotlivých prvcích (asi 1x za rok).

Hybridní systémy

Jsou složeny jak z drátových prvků tak i bezdrátových. Tyto systémy jsou vhodné např. pro rozšíření stávajícího drátového systému bez nutnosti instalovat dodatečně kabeláž.

 

                                   

 

                                                                                                                                   

   
   
   
   

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ